Duurzame inzetbaarheid meten

Duurzame Inzetbaarheid meten: Inzicht en actie voor vitale en productieve medewerkers

Hoe Duurzame Inzetbaarheid te meten en te bevorderen binnen je organisatie

Inzicht in Duurzame Inzetbaarheid: Waarom en Hoe?

Duurzame inzetbaarheid (DI) is een thema dat steeds meer aandacht krijgt binnen organisaties. Maar wat betekent het precies en hoe kun je duurzame inzetbaarheid meten? De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) biedt zowel organisaties als medewerkers waardevolle inzichten. Op groepsniveau (team, afdeling of organisatie) geeft de DIX een helder beeld van de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid en hun impact op productiviteit en verzuim. Voor medewerkers biedt het een spiegel voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, waardoor duidelijk wordt dat zij zelf aan het roer staan van hun ontwikkeling.

Meten is Weten: De kracht van Duurzame Inzetbaarheid meten

De uitspraak “meten is weten” is niet voor niets zo krachtig. Door gebruik te maken van de DIX, maak je duurzame inzetbaarheid concreet en bespreekbaar binnen je organisatie. Het model helpt om DI praktisch toepasbaar te maken en inzichtelijk te maken waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit is essentieel voor een organisatie die haar medewerkers centraal wil stellen en streeft naar een gezonde, productieve werkomgeving.

Wat wordt er gemeten met de DIX?

De DIX biedt een uitgebreide analyse van verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Enerzijds staat de medewerker stil bij de 4 aspecten vanuit het TNO DI model: gezondheid, weten en kunnen, werkplezier en werk-privé balans. Anderzijds kijkt de medewerker naar zijn of haar functioneren op dit moment, het toekomst perspectief, mogelijke belemmeringen op het functioneren en persoonlijk leiderschap.

Duurzame Inzetbaarheid Index (TNO)

Duurzame Inzetbaarheid in de Praktijk: Hoe meten helpt

Met de DIX kun je als organisatie op verschillende manieren aan de slag:

 1. Als 0-meting om een startpunt te bepalen.
 2. Als PMO (Preventief Medisch Onderzoek) ter bevordering van de gezondheid van medewerkers.
 3. Als signaal aan de medewerker: “We vinden jou en jouw welzijn belangrijk”
 4. Als hulpmiddel voor de dialoog voor betere gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers.
 5. Binnen de HR-cyclus ter vervanging van of aanvulling op de traditionele gesprekscyclus
 6. Als keuzehulp voor het gepersonaliseerd aanbieden van interventies.
 7. Als onderdeel van een totaalaanpak voor verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Het Verschil tussen DIX en MTO

Het meten van duurzame inzetbaarheid kan op verschillende manieren, en het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO):

 • Vraagt: “Wat vind je van mij als werkgever?”
 • Richt zich voornamelijk op externe factoren, waardoor medewerkers vaak naar buiten wijzen zonder hun eigen bijdrage in overweging te nemen.
 • Verwerking en opvolging van de resultaten duren vaak te lang, wat de effectiviteit vermindert.
 • Heeft geen directe koppeling met bedrijfsresultaten.

Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX):

 • Vraagt: “Hoe gaat het met jou als medewerker?”
 • Kijkt naar hoe een medewerker in de wedstrijd zit en richt zich daarmee op de eigen bijdrage.
 • Is direct na het invullen op te volgen met gesprekken.
 • Het legt symptomen bloot, maar gaat ook verder door deze onderwerpen bespreekbaar te maken.
 • Maakt duurzame inzetbaarheid behapbaar en geeft naam aan verschillende factoren, wat helpt bij het identificeren en aanpakken van issues.
 • Legt verbanden tussen verschillende aspecten van DI en hun invloed op output en productiviteit.
 • Heeft een directe koppeling met bedrijfsresultaten (via KoBaDI-tool)

De rol van de medewerker in duurzame inzetbaarheid

Het inzicht dat de DIX biedt, is niet alleen waardevol voor de organisatie maar juist ook voor de medewerkers zelf. Door een vragenlijst in te vullen, krijgen medewerkers een duidelijk beeld van hun eigen inzetbaarheid op het gebied van gezondheid, werk en werkomstandigheden. Daarnaast kunnen medewerkers -anoniem!- aangeven of er belemmerende factoren zijn waar zij nu tegenaan lopen, en wat er wellicht ontbreekt binnen de huidige werksituatie. Dit inzicht helpt hen om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling en loopbaan.

Directe opvolging

Het is belangrijk dat de verkregen inzichten direct worden opgevolgd met gesprekken. Dit kunnen gesprekken zijn met:

 • De leidinggevende, waarbij de machtsverhouding en span of control in acht moeten worden genomen.
 • Een buddy of collega.
 • Het team, met of zonder leidinggevende, en eventueel met een interne of externe coach.
 • Interne dienstverleners zoals een bedrijfsarts, casemanager of vitaliteitsadviseur.
 • Een externe DIX-coach, die de vragenlijst en de bijbehorende aspecten goed kent.

Het is aan te raden om altijd te beginnen met een pilot voor het uitrollen in de hele organisatie:

 • Projectmatig makkelijker
 • Financieel handiger (spreiden kosten)
 • Leren uit pilot
 • Ambassadeurs maken

Een pilot kan bij een afdeling of één regio. Bij voorkeur een waar de leidinggevende DI ondersteunt.

Waarom duurzame inzetbaarheid meten?

Het meten van duurzame inzetbaarheid helpt om gericht en kosten-efficiënt maatregelen te nemen. Verzuim kan gezien worden als een symptoom, maar om de oorzaak te achterhalen en aan te pakken, is inzicht in de bredere context van duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke aspecten, maar er spelen ook andere factoren een rol in het welzijn en de productiviteit van medewerkers.

Samenwerken aan Duurzame Inzetbaarheid: Een gezamenlijke inspanning

Wil je duurzame inzetbaarheid meten en stimuleren binnen jouw organisatie? Wil je je medewerkers centraal zetten en werken aan verzuimreductie en DI? Als gecertificeerd DIX-adviseur en -coach help ik jouw organisatie en medewerkers graag verder.

Kennismaken?

Stuur me een e-mail op info@complementary.nl, en we plannen een afspraak in.

🍃 Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid versterkt mens én resultaat.

Meer blogs

Duurzame inzetbaarheid

Als ik aangeef dat ik een opleiding tot Adviseur Duurzame Inzetbaarheid volg, kijken mensen me vaak vragend aan. We hebben het tegenwoordig veel over duurzaamheid.