Het in kaart brengen van je werkgeluk met het Wheel of Work

Het in kaart brengen van je werkgeluk met het Wheel of Work

The Wheel of Life, ook bekend als het Levenswiel, is een middel om naar verschillende onderdelen van je leven te kijken. Het stamt van oorsprong uit het Tibetaans Boeddhisme en richt zich op acht onderdelen, die ook wel de geluksfactoren binnen het menselijk leven worden genoemd.

Het wiel is opgedeeld in taart-punten waarbij elke punt staat voor een geluksfactor. Dit systeem helpt je om jezelf op de aspecten te beoordelen. Dat doe je door al je levensgebieden een cijfer te geven en door die cijfers vervolgens in het wiel te tekenen.

 

2 manieren

Je kunt op 2 manieren met het wiel aan de slag gaan. Beide manieren stellen je in staat om doelen te stellen en prioriteiten aan te geven.

Vergelijk onderling

Als je per aspect invult hoe je vindt dat je er nu voor staat, kun je de aspecten onderling met elkaar vergelijken. Als resultaat kun je zien of de aspecten ongeveer even hoog scoren en dus of je leven in balans is.

Kijken naar de balans is helpt omdat we over het algemeen gelukkiger zijn als we ons in ‘balans’ voelen. De gedachte is dat je leven lekker loopt als de onderdelen ongeveer hetzelfde scoren. Dan vormt er een ronder wiel dan bij uiteen liggende scores en een ronder wiel rijdt nu eenmaal prettiger.

Daarnaast is het met een groter wiel makkelijker en sneller rijden dan met een klein wiel.

Een doel zou kunnen zijn om een afwijkend laag aspect te verhogen. Als alle punten gelijk scoren, zou je doel kunnen zijn om ze allemaal iets te verhogen.

Vergelijk huidige en gewenste situatie

Je kunt ook een vergelijk maken van waar je nu staat én waar je zou willen staan. Je ziet dan wat je nog te overbruggen hebt. Daar kun je als volgende stap je route op afstemmen. Net als met het plannen van een route met de auto, bepaal je de route vanaf het vertrekpunt naar je bestemming.

Je vult dan het wiel 2x in: één keer voor je huidige situatie en één keer voor je gewenste situatie.

Je ziet dan al snel waar de grootste gaten vallen. Ook op deze manier helpt het wiel je prioriteiten te stellen.

Met het wheel of life kun je ook goed je werkgeluk in kaart brengen. In plaats van de onderdelen van het leven, vul je in waar je staat op de 8 factoren van werkgeluk. Het in kaart brengen van hoe het met jouw werkgeluk staat, geeft je inzichten die je vervolgens kunt gebruiken voor het vergroten van je werkgeluk.

Aan de slag

Het is aan jou om een keuze te maken welke manier je eerst wilt uitwerken.

Je gaat elke factor een cijfer geven op de schaal van 0 tot 10 waarbij ‘0’ (het midden van de cirkel) heel ontevreden is en ’10’ super tevreden (buitenrand van de cirkel).

Je kunt je cijfers eerst in de tabel invullen en erna tekenen in het wiel. Gebruik 2 kleuren om onderscheid te maken tussen de huidige en gewenste situatie.

Op mijn website vind je een bestand downloaden met een toelichting, een stappenplan, een invultabel en het wiel. Je kunt dit bestand GRATIS downloaden. Ook interessant voor ZZP-ers!

Wil jij meer weten over werkgeluk en hoe je dat kunt vergroten?

Plan dan een gratis adviesgesprek.

We nemen dan samen de tijd om te kijken waar je staat en waar je naar toe wilt. In ons gesprek denk ik met je mee. We bespreken wat je ideeën of plannen zijn, kijken waar je tegenaan loopt en wat je tegen houdt.

Na het gesprek heb je een persoonlijk advies, gebaseerd op jouw situatie, en stappen waarmee je verder kunt.

Ik sta voor je klaar!

De 8 factoren van werkgeluk

De 8 factoren van werkgeluk

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen dat geluk moeilijk te definiëren is, dat geluk wel belangrijk is en dat er 8 factoren zijn die de mate van werkgeluk bepalen. De 8 factoren zijn in te delen in de ik-kant die je zelf kunt beïnvloeden en de wij-kant waarvoor je afhankelijk bent van de organisatie, collega’s of klanten.

In dit blog zal ik de factoren een voor een toelichten.
Eerst de factoren die je zelf kunt beïnvloeden: plezier, voldoening, competentie en autonomie.

Plezier

Werkplezier is een prettig gevoel van blijheid en vrolijkheid. Synoniemen zijn: lol, pret, genoegen, vermaak.

Het gaat niet alleen over het werk zelf, maar ook over collega’s, de onderlinge sfeer en of er wordt gelachen.

Volgens mij spreekt deze factor wel voor zich. Dat wil echter niet zeggen dat het vanzelfsprekend is om te hebben. Als je je werk of collega’s niet (meer) leuk vind, is het tijd om in actie te komen. Plezier heeft van de acht factoren namelijk de sterkste relatie met werkgeluk.

Voldoening

Een ander woord voor voldoening is tevredenheid; een toestand waarin je niet meer verlangt dan wat er is.

Voldoening is het gevoel dat je ‘lekker bezig bent geweest’ en veel werk hebt verzet. Maar óók de mate waarin je resultaat ziet van je werk. ‘Druk’ zijn wil namelijk niet zeggen dat je ook productief bent. In relatie tot werkgeluk gaat het vooral om het gevoel dat je hebt bij het resultaat dan de zichtbaarheid ervan. Eén goede beslissing of één briljant idee op een dag kan je werkgeluk al enorm vergroten.

 

Competentie

In relatie tot werkgeluk gaat het bij competentie over de mate waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Maar ook in hoeverre je kennis en vaardigheden voldoende benut worden in het werk dat je doet.

De wens om te groeien is een menselijke behoefte. Je kunt jezelf ontwikkelen door nieuwe uitdagingen te zoeken in je werk. Of door je te verdiepen in je vakgebied, vaardigheden te ontwikkelen, nieuwe werkwijzen onder de knie te krijgen. Er valt altijd nog wat te leren en daar zijn meer mogelijkheden voor dan alleen fysieke trainingen. Het brein is elastisch, maakt nieuwe verbindingen en kun je tot aan je dood rekken (trainen), dus uitgeleerd zullen we niet gaan zijn. Investeren in persoonlijke ontwikkeling blijft nodig én leuk!

Autonomie

Autonomie gaat over onafhankelijk werken, het kunnen maken van eigen keuzes. Het staat dus gelijk aan vrijheid. Zelf kunnen beslissen over de manier waarop je je werk doet is heel belangrijk voor je werkgeluk.

Het gaat ook over ‘invloed’. In hoeverre doe je ertoe als mens binnen de organisatie? Een mooie graadmeter is de mate waarin er naar jou als medewerker geluisterd wordt.

Autonomie gaat ook over het nastreven van zaken die voor 𝐣𝐨𝐮 belangrijk of waardevol zijn. Jouw eigen waarden, normen en doelen moeten aansluiten bij die van je werk!

Net zoals je binnen een relatie uit elkaar kunt groeien, kan dat ook in een werkrelatie. Het maakt niet uit of jouw waarden, normen of doelen veranderen of die van je werk. Het maakt wel uit wat je er vervolgens mee doet.

Na de 4 factoren die je als medewerker zelf invloed kunt beïnvloeden zijn we nu toe aan de factoren waarvoor je meer afhankelijk bent van de organisatie en je collega’s.

Waardering

Herken je het gevoel dat je niet gezien wordt en de deur bij je op slot gaat? Het gebeurt vaak dat je inzet dan ook minder wordt. Je schermt jezelf af en het lijkt alsof het je niet zo veel meer kan schelen. Dit gevoel is heel normaal. Het is namelijk een van onze basisbehoeftes om waardering en begrip te krijgen. Of we ons wel of niet gewaardeerd voelen heeft dus ook een sterke invloed op ons werkgeluk.

Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan waardering hoog staat op de lijst van zaken die medewerkers ongelukkig maken. Na ‘werkdruk’ staat het op de 2e plek.

Gebrek aan waardering heeft grote gevolgen. Gelukkig hoeft het niet veel te kosten om waardering te geven.

Het zit in kleine dingen: interesse tonen in wat iemand zegt en wat hij/zij denkt, iemand om zijn mening vragen, terugkomen op wat iemand zei. Het mag ook persoonlijk zijn want we willen gezien en gekend worden om wie we ZIJN.

Zingeving

Mooi woord waar ík in elk geval even over na moest denken. De betekenis van het woord kan ik wel bedenken: bijdragen aan je eigen idealen of iets van maatschappelijk belang. In je werk gaat het over het bijdragen aan organisatiedoelstellingen. Het idee is dat je daar  een goed gevoel van krijgt. Anders gezegd is zingeving de mate waarin je kan bijdragen aan iets moois, goeds of belangrijks.

En dáár komt het langere nadenken vandaan. Want wat vind ik mooi, goed of belangrijk? Wat zijn mijn eigen idealen? Wat vind ik van maatschappelijk belang? En sluit dat aan bij de doelstellingen van mijn werk? Wanneer ben ik van betekenis?

Ik sta hier niet dagelijks bij stil. Jij?

In relatie tot werkgeluk is het goed stil te staan bij:
– Sluiten je eigen idealen nog aan bij die van het bedrijf waarvoor je werkt?
– Heeft je werk nog toegevoegde waarde? Voor je werk maar óók voor jezelf?
– Heb je op je werk voldoende zinvolle taken te doen? Doet het er écht toe wat je doet?

Verbinding

Begin van het jaar had ik voor mezelf VERBINDING als woord voor 2020 benoemd. In diverse berichten heb ik het daar over gehad. Ook in Corona tijd is het een actueel woord. Maar nu staat het in relatie tot werkgeluk.

De wil om ons te verbinden aan anderen is een van de sterke menselijke behoeften. Niet alleen privé maar ook op je werk. Dan kun je denken aan collega’s. Maar denk ook aan het bedrijf waar je voor werkt en datgene waar het bedrijf voor staat. De mate waarin je je thuis voelt bij het bedrijf is heel belangrijk voor je werkgeluk.

Oppervlakkig contact zoals goedemorgen zeggen en samenwerken aan een taak of opdracht volstaat niet. Het contact moet dieper gaan en betekenisvol zijn. Dit kan heel goed bij het goedemorgen-moment, de onderbreking bij het koffieapparaat, de lunch of werkoverleg. In plaats van het oppervlakkig gebabbel draagt iets persoonlijks delen en praten over hoe het met je gaat bij aan verbinding. Elkaar face-to-face zien heeft grotere impact dan op afstand. Al kan een aardig appje ook veel betekenen.

Mij schiet meteen te binnen dat er wel vertrouwen nodig is om iets persoonlijks te delen en te praten over hoe het met je gaat.

Vertrouwen

Iets persoonlijks delen en praten over hoe het met je gaat, draagt bij aan verbinding. Maar er moet wel vertrouwen zijn om dat te durven en kunnen doen.

Met collega’s onderling lukt dat meestal wel. Met de een beter dan de ander; een persoonlijke klik kan een rol spelen. Met leidinggevenden of in politiek-gevoelige organisaties kan het al lastiger worden. Dan hebben we het ook over sociale veiligheid en openheid. Vertrouwen gaat om het feedback durven geven én ontvangen, om je niet snel aangevallen voelen, je vrij voelen om je mening te geven en om helemaal jezelf te kunnen zijn binnen de organisatie.

In mijn ervaring is vertrouwen binnen de organisatie een lastig ding. Het hangt af van hoe jij er zelf in zit, wat de belangen van de organisatie zijn, hoe hoog de druk is, of er stabiliteit is of dat er veel verandert.

Hoe tevreden ben jij?

Nu je weet wat de 8 factoren van werkgeluk zijn, kun je voor jezelf de stand opmaken. Misschien word je (al dan niet vanwege Corona) gedwongen na te denken over je toekomst. Of heeft het vele thuiswerken je aan het denken gezet over hoe gelukkig je bent met je werk. Zo niet, neem dan eens de tijd om te reflecteren; stil te staan bij je werk en je toekomst.

In mijn volgende blog laat ik je zien hoe je deze vraag voor jezelf met behulp van een tool kunt beantwoorden.

Wil jij meer weten over werkgeluk en hoe je dat kunt vergroten?

Plan dan een gratis adviesgesprek.

We nemen dan samen de tijd om te kijken waar je staat en waar je naar toe wilt. In ons gesprek denk ik met je mee. We bespreken wat je ideeën of plannen zijn, kijken waar je tegenaan loopt en wat je tegen houdt.

Na het gesprek heb je een persoonlijk advies, gebaseerd op jouw situatie, en stappen waarmee je verder kunt.

Ik sta voor je klaar!

Ben jij gelukkig met je werk?

Ben jij gelukkig met je werk?

Als 40-plusser had ik een goed betaalde baan, vast contract, leuke collega’s en was ik opgeleid en ervaren in het werk wat ik deed. Maar… ik zag mezelf dat niet nog 20-25 jaar doen. Alhoewel ik uren in boeken en op internet kon zoeken naar nieuwe modellen en definities, ik zocht niet (bewust) naar werkgeluk. Ik wist niet wat ontbrak, aan welke knoppen ik kon draaien. Pas toen ik stuitte op een artikel van de MonitorGroep werd het me duidelijk. Uiteindelijk ben ik er uit gekomen en heb ik de juiste stappen gezet. Maar het had me veel frustratie en tijd gescheeld als ik eerder wist waar het ontevreden gevoel vandaan kwam.

 

Belang van werkgeluk

Een paar uitkomsten van onderzoek naar werkgeluk:

💡 Maar liefst 25% van de werkenden is niet tevreden of ongelukkig met zijn/haar werk.

💡 Bijna 13% van de medewerkers gaat dagelijks met tegenzin naar het werk en verlangt continu naar het weekend.

 

Stilstaan bij werkgeluk is belangrijk voor de medewerkers zelf maar ook voor de organisatie.
Gelukkigere medewerkers:

  • Zijn productiever, creatiever, nieuwsgieriger en gemotiveerder
  • Hebben kleinere kans op een burn-out en verzuimen minder
  • Werken beter samen
  • Dragen meer bij aan de winst en sales van de organisatie
  • Ontwikkelen zich beter in hun loopbaan

 

Wat is werkgeluk?

Geluk betekent voor iedereen iets anders. Bekende filosofen, psychologen en wetenschappers hebben diverse visies. Een mooie beschrijving vind ik zelf:

“Er is sprake van geluk als het beeld van wat we willen zijn, samen valt met wat er werkelijk is.”

Spaanse filosoof José Ortega y Gasset

Geluk is iets subjectiefs, persoonlijks en is niet makkelijk in woorden uit te drukken. Geluk wordt regelmatig gezien als iets abstracts en soms zelfs als zweverig. Een eenduidige definitie is er daarom niet.
Daarom is het zo mooi dat onderzoek van de MonitorGroep uitwijst dat er 8 factoren zijn die het werkgeluk bepalen. Dat maakt het een stukje concreter.

 

De factoren

De acht factoren zijn op te delen in twee groepen: de ik-kant en de wij-kant.

De IK-kant

De 𝗜𝗞-kant bestaat uit factoren die je als medewerker maar ook als ZZP-er zelf kunt beïnvloeden.

De factoren zijn:

1️⃣ plezier

2️⃣ voldoening

3️⃣ competentie

4️⃣ autonomie

De WIJ-kant

Voor de andere vier factoren ben je meer afhankelijk van de organisatie en je collega’s. Als ZZP-er kun je denken aan klanten en leveranciers. Daarom wordt dit de 𝗪𝗜𝗝-kant van het model genoemd.

5️⃣ vertrouwen

6️⃣ verbinding

7️⃣ zingeving

8️⃣ waardering

Daarnaast zijn er ook een aantal factoren dat het werkgeluk niet groter maakt, maar dat werkgeluk wel kan drukken wanneer er ontevredenheid over is. Die worden dishappifiers genoemd. Voorbeelden hiervan zijn werkdruk, organisatiecultuur, werkomgeving en communicatie.

In mijn volgende blog leg ik de 8 factoren aan je uit.

Wil jij meer weten over werkgeluk en hoe je dat kunt vergroten?

Plan dan een gratis adviesgesprek.

We nemen dan samen de tijd om te kijken waar je staat en waar je naar toe wilt. In ons gesprek denk ik met je mee. We bespreken wat je ideeën of plannen zijn, kijken waar je tegenaan loopt en wat je tegen houdt.

Na het gesprek heb je een persoonlijk advies, gebaseerd op jouw situatie, en stappen waarmee je verder kunt.

Ik sta voor je klaar!

2 duidelijke redenen om je hart te volgen

2 duidelijke redenen om je hart te volgen

Volg jij je hart? Of luister jij naar je verstand?

Wist je dat je gevoel eigenlijk heel eenvoudig is, maar dat je verstand het complex maakt? Dat trekt je gevoel vaak in twijfel. Het verstand bedoelt het goed maar het is kritisch en gaat uit van beperkingen, gevaren en problemen.

En zo kun je heen en weer geslingerd worden. Terwijl er 2 heel duidelijke redenen zijn om je hart te volgen:
1. Je hart volgen betekent dat je datgene gaat doen wat je écht leuk vindt. En daar kun je alleen maar blij en gelukkig van worden.
2. Je gevoel is simpel: ja of nee. Mijn moeder zei vroeger vaak: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ik houd van simpel.

Volg je hart, het klopt altijd!

Deze spreuk is zo waar, maar is niet altijd voor iedereen even vanzelfsprekend.
Af en toe hoor ik van mensen in mijn netwerk dat zij een zoon of dochter hebben met een aangeboren hartafwijking. Deze gesprekken grijpen me aan en laten me niet los: mijn zoon heeft ook een aangeboren hartafwijking. (Dit is een van de redenen dat ik voor mezelf wilde beginnen.)

Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Zij hebben een hart wat letterlijk niet goed klopt. Ik hoop van HARTE dat het figuurlijk juist heel sterk is!

Met deze kinderen in mijn gedachten, neem ik me voor beter naar mijn hart te luisteren en het te volgen.

Jij ook?

It’s no longer a dream, it’s a plan!

It’s no longer a dream, it’s a plan!

De tekst had ik al eerder gedeeld op Facebook maar is waarschijnlijk heel herkenbaar voor startende ondernemers. En omdat ik niet iedereen terug wil laten scrollen in mijn berichten daar, hier de tekst nog een keer. Wel met aanvullingen. 

Mensen in mijn netwerk hadden al wat opgevangen en waren nieuwsgierig geworden. Het uitspreken van je droom is echter spannend en dus heb ik er even over gedaan om moed te verzamelen. De droom is afgelopen jaar steeds groter maar ook concreter geworden.

Inmiddels is het niet langer een droom en heb ik een plan.
Halverwege mijn loopbaan gaat het roer om: Ik ga voor mezelf beginnen. Ik word business planning & start-up coach.

Ik ga werknemers helpen die halverwege hun loopbaan, na ziekte of ontslag voor zichzelf willen beginnen maar twijfelen over haalbaarheid en/of aanpak. Als coach help ik ze met het verkennen van hun ideeën en de uitwerking in een gedegen business plan. Daardoor kunnen ze zelfverzekerd starten met hun eigen bedrijf en vol werkgeluk en energie door het leven gaan.

Het uitspreken van grote veranderingen is meestal heel spannend. We zijn nou eenmaal gewoonte dieren die zich graag veilig voelen. We hebben het liefst controle en grip op wat er gebeurt. Waarschijnlijk herken je wel de gedachte: “wat als het niet lukt?” Deze heb ik omgebogen naar: “wat als het wel lukt?”

Beter spijt van wat je hebt geprobeerd, dan van dat wat je niet hebt gedurfd.

Het uitspreken van je droom is spannend maar brengt je wel verder.
Durf jij het ook?