Als je zes weken of langer ziek bent, heet dat langdurig ziekteverzuim. Voor zowel de werknemer als de werkgever is dit vervelend. Voor de werknemer is het meestal een emotionele situatie. Die is voornamelijk  bezig met beter worden en dan komen daar ook nog allerlei zakelijke vragen en zorgen bij.

Je krijgt bij langdurig ziekteverzuim te maken met wetgeving vanuit de overheid: Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor dat werkgever en werknemer samen moeten werken aan de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Bijna altijd gaat dit met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuimbedrijf. De werkgever moet de kosten voor het re-integratietraject betalen.

Wanneer je langdurig ziek bent (bv. door een burn-out) dan komt er dus een moment dat er gesproken wordt over re-integratie: terugkeer naar werk. Je kunt terugkeren in je oude functie, in een andere functie bij je eigen werkgever of buiten het eigen bedrijf (het zogenaamde 2e spoor). Deze 3 opties zijn er om uren op te bouwen tijdens je verzuim maar ook voor als je weer helemaal beter bent.

Van dicht bij heb ik gezien dat sommige werknemers helemaal niet terug wíllen naar hun of een andere werkgever. Zij willen liever als zelfstandige aan de slag gaan. Soms is het starten van een eigen bedrijf na langdurig verzuim zelfs beter en passender dan een baan in loondienst. In een eigen bedrijf kan je als ondernemer zelf het werk én de tijd inrichten en is het daarmee  makkelijker af te stemmen op de persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden. Er is bovendien meer ruimte en vrijheid voor het uitwerken van eigen ideeën.

Omdat het je herstel niet bevordert als je iets doet wat je niet wilt, is het belangrijk aan te geven wat jij wilt.
Een traject van werk naar eigen bedrijf is niet gebruikelijk maar wel mogelijk!

Werkgevers kunnen externe re-integratiebureaus inzetten om de werknemer te helpen met het van werk naar werk traject. De optie van werk naar eigen bedrijf is bij de meeste werkgevers en re-integratiebureaus niet uitgewerkt in de standaard processen. Het kan echter wél: bij sommige bureaus hebben ze gespecialiseerde coaches of je kunt met je werkgever een vergoeding afspreken om zelf een coach, met een gedegen traject voor het opbouwen van een eigen bedrijf, in te schakelen om je te helpen.

Wanneer je na je verzuim begint met zo’n traject (bv. als je dienstverband eindigt), lees dan vooral ook mijn blog ‘starten en een uitkering’.