Starten en een uitkering

Starten en een uitkering

: Je kunt voor jezelf beginnen in combinatie met een uitkering. Dat er verschillende mogelijkheden zijn, is niet bij iedereen even bekend. Men weet er vaak een en denkt dat die optie de enige is. Maar… Je kunt zélf kiezen! Ja, je kunt kiezen welk scenario het beste bij jouw situatie past. Het is daarom verstandig vóór je de uitkering aanvraagt de opties te bestuderen en bewust een keuze te maken.

Op de site van het UWV kun je veel informatie terugvinden. En eenmaal in de eerste weken van de uitkeringsperiode kun je online trainingen volgen. Maar mijn ervaring was dat het me pas helemaal duidelijk werd toen iemand uit mijn netwerk een aantal scenario’s verder toelichtte.

In dit artikel laat ik de drie opties zien omdat ik weet dat het vaak een emotionele, verwarrende en onzekere periode is waarbij het heel fijn is als iemand je verder helpt. Ik gun jou ook de inzichten die ik kreeg.

 

1.Voor jezelf beginnen met UWV startperiode

Met deze optie krijg je maximaal 26 weken de tijd om je bedrijf op te bouwen; haalbaarheid onderzoeken, een business plan uit werken en de eerste stappen zetten. Tijdens deze startperiode mag je al je tijd aan de opbouw van je eigen bedrijf besteden en hoef je niet te solliciteren.

Houdt er wel rekening mee dat je uitkering 29% minder is.

Het maakt niet uit of en hoeveel je verdient en hoeveel tijd je aan je bedrijf besteedt.

Vanuit het UWV zijn er wel voorwaarden aan deze optie.

 • Je moet eerst schriftelijk toestemming krijgen om te starten voordat je ook maar iets onderneemt. Het UWV geeft pas toestemming als zij denken dat je plan kans van slagen heeft.
 • Je mag pas beginnen met het opbouwen of ondernemen nadat je WW-uitkering is begonnen. Je mag ook nog geen KvK inschrijving hebben!
 • Je mag tijdens de startperiode niet voor je laatste werkgever werken.
 • En je mag eerder geen gebruik hebben gemaakt van de startperiode.

Meestal is er een traject met stappen dat je moet volgen en regelmatig contact met de UWV werkcoach.

 

2.Voor jezelf beginnen met inkomstenverrekening

Wanneer je niet gebonden wilt of kunt zijn aan de voorwaarden van de startperiode kun je kiezen voor deze optie.

 • Je hebt geen toestemming van het UWV nodig om te beginnen met zelfstandig te ondernemen.
 • Je mag al beginnen voordat je uitkering start. (Bv. als je ontslagen bent, kan er tijd zitten tussen aan het werk zijn en de start van je werkloos zijn; die tijd ben je vrijgesteld van werk.)

De term ‘inkomstenverrekening’ vind ik persoonlijk verwarrend omdat het in eerste instantie een urenverrekening is, die vervolgens omgezet wordt naar inkomstenverrekening.

Je uitkering wordt berekend op basis van het aantal uren dat je als zelfstandige werkt.  Alle uren die je besteedt als zelfstandige, worden blijvend gekort op je uitkering.

Maar let op: wanneer je, terwijl je nog in loondienst was, al activiteiten verrichtte voor je eigen bedrijf dan zijn die uren vrijgesteld. Activiteiten kunnen zijn: een opleiding volgen ter voorbereiding op je eigen bedrijf, business plan uitwerken, advies inwinnen, website bouwen, etc..

Deze uren mag je blijven besteden aan je eigen bedrijf zonder dat je daarvoor gekort wordt op je uitkering.

Beredenering: deze activiteiten deed je al toen je nog werkte en dus in je vrije tijd. Het vormt geen belemmering voor een nieuwe baan in loondienst.

(In geval van ontslag telt de periode dat je vrijgesteld bent van werk niet mee.)

Voor de uren die je tijdens je uitkeringsperiode bovenop de eerdere uren werkt, zul je wel gekort worden.

Bijvoorbeeld: je besteedde al 8 uur per week aan opleiding toen je nog in loondienst werkte. Tijdens je uitkering besteed je 20 uur per week aan je bedrijf. Dan wordt je op het verschil van 12 uur gekort.

Dan volgt nog een let op: de korting op je uitkering gaat op basis van uren besteed aan je eigen bedrijf. Hoeveel inkomen je in die tijd verdient is (nog) niet relevant.

 

3.Voor jezelf beginnen zonder uitkering

De derde optie wist je waarschijnlijk wel maar zag je niet als bewuste keuze. Je kunt aan de slag als zelfstandige en geen uitkering ontvangen. Je kunt je ‘gewoon’ niet melden bij het UWV als werkzoekende of tijdens je uitkering aangeven dat je volledig aan de slag gaat als zelfstandige.

Met andere woorden: je bent niet langer werkloos en niet beschikbaar voor ander werk.

Vanzelfsprekend ontvang je dan geen uitkering (meer).

Deze optie kan passend zijn voor jou als je snel kunt starten met je eigen bedrijf en inkomen genereert. Bijvoorbeeld als je tijdens je loondienst of vrijgestelde periode al voldoende (inkomen) hebt kunnen opbouwen.

 

Wil je meer weten? Kijk dan dit webinar van de KvK in samenwerking met UWV en de belastingdienst

Wil jij meer weten over het starten van je eigen bedrijf?

Plan dan een gratis adviesgesprek.

We nemen dan samen de tijd om te kijken waar je staat en waar je naar toe wilt. In ons gesprek denk ik met je mee en kan ik je laten zien hoe je je eigen bedrijf opbouwt, door het zetten van de juiste stappen. We bespreken wat je ideeën of plannen zijn, kijken waar je tegenaan loopt en wat je tegen houdt.

Na het gesprek heb je een persoonlijk advies, gebaseerd op jouw situatie, en stappen waarmee je verder kunt.

Ik sta voor je klaar!

Starten vanuit ontslag

Starten vanuit ontslag

Wanneer je te maken krijgt met ontslag, kan dat een enorme impact op je hebben. Ontslag kan immers flink wat consequenties hebben; financieel, mentaal, zelfs fysiek. Het is echt een proces waar je doorheen moet.

Als je er echter wel eens aan gedacht hebt om je eigen bedrijf te starten, kan het ook een nieuw begin zijn: Volgens deskundigen heeft de vaste baan zijn langste tijd gehad.

De wereld verandert zo snel dat het heel normaal is dat je ook regelmatig van werkrichting verandert.
Een andere weg inslaan ís nu nog mogelijk.

Afhankelijk van de achterliggende aanleiding voor het ontslag kan je in aanmerking komen voor een vergoeding. Soms kun je kiezen tussen een transitievergoeding of een vergoeding voor een van-werk-naar-werk traject, oftewel outplacement. Bij outplacement heeft je werkgever vaak  zelf een bureau geselecteerd. Controleer of het outplacementbureau van jouw werkgever een gespecialiseerde coach heeft voor het begeleiden van werk naar eigen bedrijf. Zo niet, dan kun je de vergoeding ook zelf gebruiken voor het inschakelen van hulp van een coach die je met een gedegen traject helpt met het opbouwen van een eigen bedrijf.

Ontslag gaat niet van de een op de andere dag. Je krijgt over het algemeen niet veel tijd om bovenstaande te regelen maar wel om keuzes te maken voordat je eventueel in de WW terecht komt. Zo is het belangrijk om na te denken of je al wilt starten voordat je WW begint. En met starten bedoel ik vooral een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit heeft te maken met de regelgeving vanuit het UWV.

Je (voormalig) werkgever zal je hier niet mee helpen en juridische adviseurs geven niet altijd de volledige informatie. Afhankelijk van de termijn die er tussen zit en hoe concreet je plannen al zijn, zijn er verschillende opties mét verschillende consequenties.

Lees meer hierover in mijn blog ‘starten en een uitkering’.

Starten vanuit verzuim

Starten vanuit verzuim

Als je zes weken of langer ziek bent, heet dat langdurig ziekteverzuim. Voor zowel de werknemer als de werkgever is dit vervelend. Voor de werknemer is het meestal een emotionele situatie. Die is voornamelijk  bezig met beter worden en dan komen daar ook nog allerlei zakelijke vragen en zorgen bij.

Je krijgt bij langdurig ziekteverzuim te maken met wetgeving vanuit de overheid: Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor dat werkgever en werknemer samen moeten werken aan de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces. Bijna altijd gaat dit met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuimbedrijf. De werkgever moet de kosten voor het re-integratietraject betalen.

Wanneer je langdurig ziek bent (bv. door een burn-out) dan komt er dus een moment dat er gesproken wordt over re-integratie: terugkeer naar werk. Je kunt terugkeren in je oude functie, in een andere functie bij je eigen werkgever of buiten het eigen bedrijf (het zogenaamde 2e spoor). Deze 3 opties zijn er om uren op te bouwen tijdens je verzuim maar ook voor als je weer helemaal beter bent.

Van dicht bij heb ik gezien dat sommige werknemers helemaal niet terug wíllen naar hun of een andere werkgever. Zij willen liever als zelfstandige aan de slag gaan. Soms is het starten van een eigen bedrijf na langdurig verzuim zelfs beter en passender dan een baan in loondienst. In een eigen bedrijf kan je als ondernemer zelf het werk én de tijd inrichten en is het daarmee  makkelijker af te stemmen op de persoonlijke mogelijkheden en omstandigheden. Er is bovendien meer ruimte en vrijheid voor het uitwerken van eigen ideeën.

Omdat het je herstel niet bevordert als je iets doet wat je niet wilt, is het belangrijk aan te geven wat jij wilt.
Een traject van werk naar eigen bedrijf is niet gebruikelijk maar wel mogelijk!

Werkgevers kunnen externe re-integratiebureaus inzetten om de werknemer te helpen met het van werk naar werk traject. De optie van werk naar eigen bedrijf is bij de meeste werkgevers en re-integratiebureaus niet uitgewerkt in de standaard processen. Het kan echter wél: bij sommige bureaus hebben ze gespecialiseerde coaches of je kunt met je werkgever een vergoeding afspreken om zelf een coach, met een gedegen traject voor het opbouwen van een eigen bedrijf, in te schakelen om je te helpen.

Wanneer je na je verzuim begint met zo’n traject (bv. als je dienstverband eindigt), lees dan vooral ook mijn blog ‘starten en een uitkering’.

Starten vanuit loondienst

Starten vanuit loondienst

In mijn vorige blog schreef ik over het starten van je eigen bedrijf terwijl je nog in loondienst werkt. Een variant op het starten naast een baan in loondienst is dat je start vanuit loondienst en je uren gaat afbouwen. Je werkt nu bv. 4 dagen en gaat stapsgewijs minder werken om de vrijgekomen tijd te gebruiken voor je eigen bedrijf. Je kunt jezelf een deadline stellen voor het uit dienst treden, maar dat hoeft niet.

Je zult dan nog steeds ook in je vrije tijd bezig zijn met het opbouwen van je bedrijf, maar creëert er meer tijd voor. Vanzelfsprekend betekent het verminderen van uren ook minder financiële zekerheid in de vorm van inkomen en pensioenopbouw. Bij dit scenario is het daarom extra belangrijk om de consequenties met je eventuele partner te bespreken.

Net als bij het starten naast een baan in loondienst is het bij deze manier verstandig om in je arbeidsovereenkomst te controleren of je werkgever geen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van nevenactiviteiten. Kijk ook of je gebonden bent aan een concurrentiebeding. Om de kans op een juridisch conflict te verkleinen, is het aan te raden je plannen te bespreken met je leidinggevende of HR-manager voordat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel.

Het verminderen van je contracturen is niet bij alle werkgevers en functies mogelijk. Maar: niet geschoten is altijd mis. Het bespreken van je plannen kan spannend zijn, maar ik zie ook dat werkgevers bereid mee te werken aan het realiseren van je plannen. Zeker in deze tijd kan het voor een werkgever ook goed uitkomen.

Een andere aanpak is dat je begint ‘naast loondienst’ en wanneer je omzet begint te behalen, minder gaat werken. Zo bouw je je bedrijf stap voor stap op en je baan stap voor stap af.

Starten naast een loondienst

Starten naast een loondienst

Je kunt al starten terwijl je nog een baan in loondienst hebt. Je behoudt dan je werk, je inkomen, verzekeringen, pensioensopbouw, kortom je zekerheden en begint dan in je vrije tijd.

Misschien denk je nu: maar ik ben al zo moe en moet ik dan ’s avonds of in het weekend nog aan het werk? Je moet niets natuurlijk. Maar je zult merken dat het je enorm veel energie gaat geven wanneer je iets voor jezelf aan het opbouwen bent.

Een groot voordeel is dat je zonder afscheid te nemen van je zekerheden, kunt proberen of het ondernemerschap bij je past. Je kunt in rust je bedrijf opbouwen, zonder druk te ervaren. Het voordeel van de rust kan ook een nadeel zijn: je kunt minder tijd besteden waardoor opbouwen langzamer kan gaan. Zoals vaker in het leven, zijn meerdere antwoorden of keuzes goed; het gaat erom wat het beste bij jou en het moment past.

Een ander nadeel is dat je nog niet in aanmerking kunt komen voor fiscale voordelen als startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je minstens 1225 uur per jaar in je bedrijf steken. Wat mij betreft kan dit geen bezwaar zijn; gebruik je tijd om je bedrijf op te bouwen en activiteiten voor te bereiden. De boekhouding en fiscale zaken komen later wel.

In deze situatie is het wel verstandig om in je arbeidsovereenkomst te controleren of je werkgever geen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van nevenactiviteiten. Kijk ook of je gebonden bent aan een concurrentiebeding. Om de kans op een juridisch conflict te verkleinen, is het aan te raden je plannen te bespreken met je leidinggevende of HR-manager voordat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Het uitspreken van je plannen kan spannend zijn, maar brengt je verder. Je werkgever kan je zelfs verrassen met een enthousiaste reactie!

Door te starten naast een baan in loondienst loop je relatief weinig risico.

De enige risico’s die je loopt zijn dat je investeringskosten en tijd kwijt bent. Maar hé, dan weet je of het kans van slagen heeft, heb je vol energie gewerkt aan iets voor jezelf, en heb je het in elk geval geprobeerd!

5 manieren om voor jezelf te beginnen

5 manieren om voor jezelf te beginnen

Heb je er wel eens aan gedacht je eigen bedrijf te starten?

Zou jij ooit voor jezelf willen beginnen?
Blijf je nadenken over alle risico’s en wat als het niet lukt?

Laatst sprak ik een moeder op het schoolplein en we kregen het over ons werk. Ze gaf aan dat ze het zo stoer vindt, dat ik voor mezelf was begonnen.

Zij heeft een baan waar ze voor opgeleid en ervaren in is. Ze vindt het echter steeds minder leuk. Ze merkt dat ze vaker thuis loopt te mopperen, een kort lontje heeft en zich zo boos voelt. Ze begrijpt het echter niet. Ze heeft een prima baan, een fijn huis en ze kunnen een paar keer per jaar op vakantie. Ze heeft het dus goed voor elkaar en vindt dat ze niet mag klagen.

Maar toch knaagt er wat. Ze krijgt het Spaans benauwd als ze er aan denkt dat ze dit nog 20-25 moet volhouden. Ze mist voldoening.

Al jaren heeft ze samen met haar zus een idee; een product wat ze kleinschalig op de markt zou willen brengen. Ze ziet het al helemaal voor zich: het product, haar klanten en zelfs al een verkooppunt. Maar ja, hoe pak je dat aan? Ze is nu al zo moe dus waar haalt ze de tijd vandaan? En wat als het niet lukt?

Voor jezelf beginnen is spannend.

Natuurlijk zijn er risico’s aan verbonden. Maar je hoeft niet meteen het roer helemaal om te gooien en alle schepen achter je te verbranden. Je hoeft niet eerst ontslag te nemen voordat je kunt starten. Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat er manieren zijn waarbij er tijd en financiële ruimte kan zijn voordat je helemaal ‘los’ gaat.
Afhankelijk van wat je wilt én in welke situatie je zit, kun je ook met relatief weinig risico starten. En zeker is in elk geval dat je energie krijgt van iets voor jezelf doen, het verwezenlijken van een droom en het concretiseren van je ideeën.

Er zijn verschillende situaties van waar uit je kunt starten bijvoorbeeld als zzp-er:

 1. naast je loondienst
 2. vanuit loondienst
 3. vanuit langdurig verzuim
 4. vanuit ontslag(dreiging)
 5. vanuit WW

In de komende tijd zal ik ze verder toelichten want in welke situatie jij ook zit, er zijn mogelijkheden.

Natuurlijk komt er van alles kijken bij ondernemen, maar het opbouwen van je eigen bedrijf doe je stap voor stap.

You don’t have to see the whole stairs, just the next step.

Dus negeer het stemmetje in je hoofd dat met bezwaren, zorgen en vragen komt. Droom even verder en lees straks hoe je kunt starten vanuit jouw situatie.